สาระหน้ารู้เกี่ยวกับ ไอโอดีน

ทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ไอโอดีน ให้มากยิ่งขึ้น เกลือทะเลนั้น มีไอโอดีน แต่ว่าไอโอดีนมีปริมาณน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ต้องกล่าวก่อนว่าทำไมไอโอดีน นั้นถึงสำคัญ เพราะว่าไอโอดีนนั้น เป็นแร่ธาตุที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต และการเผาผลาญของร่างกาย เพราะว่าเป็นสาระสำคัญในการสร้าง ฮอร์โมนไทรอกซิน ที่ทำให้ร่างกายได้มีการเจริญเติบโต

ทำไมเราถึง เสริมไอโอดีนในเกลือ เพราะแหล่งของไอโอดีนนี้มาจากอาหารทะเล ก็คือใน พวกปลา กุ้ง หอย ปลาหมึก สาหร่ายทะเล ต่าง ๆ ที่เป็นอาหารทะเล แต่อย่างไรก็ดีเกลือทะเลเป็น 1 ในสิ่งที่เป็นของทะเลที่สารไอโอดดีน ปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เราจึงต้องมาเสริมในเกลือเสริมไอโอดีน

ทำไมจึงเป็นเกลือ เพราะว่า ไอโอดีน เป็นสารที่เราต้องการทุกวัน  แต่ปริมาณน้อย ต้องการปริมาณน้อยแต่ต้องการทุกวัน ดังนั้นเกลือจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่เรากินทุกวัน แต่ไม่ต้องกินปริมาณมาก เกลือเสริมไอโอดีนจึงมีความจำเป็น ในการที่ทำให้เราได้รับไอโอดีนเพียงพอ การที่เราจะได้ไอโอดีนเพียงพอ ก็คือการรับประทานเกลือเสริมไอโอดีน 1 ช้อนชาต่อวัน  ซึ่งเทียบกับปริมาณโซเดียมประมาณ 2000 มิลลิกรัมต่อวันไม่เกินกว่านั้น เราก็จะได้รับปริมาณไอโอดีนที่เพียงพอ เพราะฉะนั้นเกลือทะเลจึงไม่ได้ตอบโจทย์การได้รับไอโอดีน  ต้องเป็นเกลือเสริมไอโอดีนเท่านั้น

ปริมาณไอโอดีนที่ต้องการก็คือ 150 ไมโครกรัมต่อวัน ถ้าถามว่าปริมาณไอโอดีนที่จะได้รับจะเพียงพอ ความต้องการของคนปกติทั่วไปก็คือ 150 ไมโครกรัมต่อวัน ซึ่งได้จาก การบริโภคเกลือผสมไอโอดีน 1 ช้อนชาก็เพียงพอ แต่ในหญิงตั้งครรภ์ความต้องการปริมาณไอโอดีนจะเพิ่มมากขึ้นคือ 250 ไมโครกรัมต่อวัน ดังนั้นในหญิงตั้งครรภ์จึงต้องได้รับ ยาเม็ดเสริมไอโอดีน วันละเม็ดเพิ่มเติมขึ้นด้วย

อาหารทะเลต่าง ๆ มีไอโอดีนทั้งพืชและสัตว์อย่างเช่น ในสาหร่ายทะเล กุ้ง หอย ปู ปลาหมึก เราควรกินอาหารให้หลากหลาย อาหารทะเล เราก็จะได้รับไอโอดีนที่เพียงพอ แต่อย่างไรก็คามการที่เรากินอาหารเราก็ควรที่จะให้หลากหลายครบ 5 หมู่ ดังนั้น เกลือเสริมไอโอดีน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องได้รับทุกวัน

จากวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป ตอนนี้เราบริโภคอาหารนอกบ้านมากขึ้น ร้านอาหารหรือผู้ปรุงประกอบอาหารก็จะมีส่วนสำคัญ ในการที่จะปรุงอาหารให้ได้รับปริมาณไอโอดีน ดังนั้นอยากเชิญชวนให้ผู้ปรุงประกอบอาหาร ร้านอาหารทั่ว ๆ ไป ในการเลือกปรุงประกอบอาหารให้เลือกใช้ ผลิตภัณฑ์ที่มีการเสริมไอโอดีน อย่างในเกลือเสริมไอโอดีน น้ำปลาเสริมไอโอดีน  หรือน้ำปลาปรุงประกอบอาหารที่มีไอโอดีน ก็จะเป็นการช่วยให้คนไทยได้พัฒนาศักยภาพอีกด้านหนึ่ง ในด้านของการมีการเจริญเติบโตที่เต็มศักยภาพของคนไทย